Terme Laško (1)

Termalni centar Laško je jedan od najstarijih termalnih centara u Sloveniji. Danas je savremeni centar zdravstvenog turizma u čijem se sastavu nalazi wellness centar sa najmodernijim spa, sauna i termalnim centrima. Zahvaljujući svojoj poziciji, Laško je idealna početna tačka za razgledanje Slovenije. Prirodno bogatstvo je termalna voda koja izvire sa temperaturom 32-35 °C. Terapije koje se ovde primenjuju su – balneo terapija, fizioterapija, elektroterapija, terapija magnetnog polja sa laserom, termo terapija, hiperbarična terapija i sve vrste masaža.