Osiguranje


Putno zdravstveno osiguranje

 

O kompaniji UNIQA

UNIQA je poslovanje u Srbiji formalno započela 7. novembra 2006. godine osnivajući dve kompanije - UNIQA zivotno osiguranje a.d.o. koja se bavi poslovima životnog osiguranja i UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Na taj način UNIQA je prva u Srbiji ušla u završnu fazu podele poslova životnog i neživotnog osiguranja, u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

UNIQA osiguranje je godinama unazad kompanija sa najbržim rastom među prvih pet osiguravajućih društava u Srbiji, a sedam godina zaredom je najbolja u ažuriranju šteta na tržištu auto-odgovornosti.
Ostvareni rezultati tokom proteklih osam godina pružaju dokaz da je strategija ponude diverzifikovanih proizvoda i kanala prodaje, u kombinaciji sa superiornom brigom o klijentima dovela do toga da UNIQA osiguranje u Srbiji postane dobitnik nagrade „Regionalni biznis partner 2011.“, koja se dodeljuje kompanijama koje su iskazale izuzetne rezultate poslovanja, rukovodeći se visokim profesionalnim standardima i čvrstim etičkim principima. UNIQA je i dobitnik prestižne nagrade „Najbolje osiguranje u Srbiju u 2012. godini“ koju je dodelio londonski magazin „World Finance“.

Za prvih osam godina poslovanja UNIQA je pružila sigurnost velikom broju svojih klijenata i sada ima više od pola miliona osiguranika u Srbiji. Naša misija je da klijentima ponudimo rešenja u vremenu kontinuiranih promena ekonomskog i socijalnog okruženja, tako da mogu u potpunosti uživati u bezbednom životu.

UNIQA u Srbiji trenutno radi kroz 27 poslovnica i 6 generalnih agencija. UNIQA tim broji 730 članova. Do danas UNIQA je u srpsko tržište investirala blizu 60 miliona evra!

Ponudom raznovrsnih paketa osiguranja, modernizacijom svojih poslovnica, otvaranjem regionalnih centara, obukom zaposlenih koji su usmereni prema potrebama klijenta, UNIQA u Srbiji građanima i privredi nudi uslugu i proizvode kakve imaju osiguranici širom Evrope.
Dobrovoljno putno zdravstveno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu

Putovanje je radost! Zato, neka bude i potpuno sigurno!
Ne dozvolite da Vam bilo šta pokvari ugodnost putovanja!

Kada putujete poslovno ili privatno, kada putujete sami, sa porodicom ili sa grupom,
kada putujete po Evropi ili dalje, UNIQA osiguranje nastoji da Vam programom putnog osiguranja pomogne u prevazilaženju neprijatnosti koje se na tom putovanju mogu dogoditi.

Skijašima je za putovanje u inostranstvo na raspolaganju je i SKI osiguranje, koje se ugovara kao doplatak na osnovno putno osiguranje. Ovo osiguranje pokriva troškove hitnih medicinskih intervencija i lečenja bolesti ili povreda nastalih tokom skijanja u inostranstvu.

 

Šta sve pokriva putno osiguranje?

neophodni lekarski tretman za vreme boravka u inostranstvu,
lekove, rendgenski i ultrazvučni pregled,
medicinski prevoz i hospitalizaciju,
povratak dece u zemlju prebivališta,
povratak bolesnika u zemlju prebivališta,
štetu nastalu usled gubitka ili krađe prtljaga,
štetu nastalu usled kašnjenja avionskog leta,
pravnu zaštitu,
pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih dokumenata

 

Kako postupiti ukoliko nastane osigurani slučaj?

Ukoliko se, tokom boravka u inostranstvu, dogodi bolest ili nesrećni slučaj potrebno je da:

pozovete Centar za pomoć, koji radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini (i tokom vikenda i praznika) na broj + 381 11 36 36 955
saopštite svoje podatke
opišete nastali osigurani slučaj i postupite po dobijenim instrukcijama

 

OSIGURANJE POMOĆI NA PUTOVANJU U INOSTRANSTVU

Osiguranje pomoći na putovanju u inostranstvu Vam obezbeđuje da se za vreme svog putovanja opustite jer ste sebi i svojoj porodici u slučaju nepredviđenih okolnosti obezbedili sigurnu i potpunu zdravstvenu zaštitu.

 

VRSTE PUTOVANJA

· turistička putovanja

· poslovna putovanja

· grupna putovanja (8 osoba i više)

· đačke i studentske ekskurzije

· tematska putovanja

· više ulazaka – multi

 

VRSTE OSIGURANJA

Vrste putnog osiguranja koje Uniqa osiguranje pruža:

· individualno osiguranje

· porodično osiguranje – pod porodicom se smatraju supružnici, roditelji i sva njihova deca koja nisu napunila 18 godina

· grupno osiguranje – pod grupom se podrazumeva minimum 8 lica

· individualno osiguranje za više ulazaka u inostranstvo

· osiguranje za skijaše - uz dodatno uračunat ski rizik - ova vrsta osiguranja namenjena je ljubiteljima zimskih sportova

 

JEDNA POLISA, BEZBROJ MOGUĆNOSTI

 

Polise UNIQA osiguranja priznaju sva diplomatska i konzularna predstavništva u zemlji i inostranstvu, a možete ih koristiti i kada putujete poslovno ili privatno, sami, sa porodicom ili u grupi, u Evropi i na dalekim destinacijama.

 

PUTOVANJA SU VEZANA ZA LEPE USPOMENE

 

Zato ne treba da dozvolimo da nam nepredviđene okolnosti promene planove i pokvare radost koju smo dugo planirali. UNIQA program putnog osiguranja pomaže vam da lakše prevaziðete eventualne neprijatnosti na putovanju i da se osećate bezbedno i sigurno. Putno osiguranje koristite: 24 sata dnevno, 365 dana u godini pozivanjem Centra za pomoć na broj: + 381 11 36 36 955