★★★
Hotel Savina

99 Šetalište Pet Danica, Herceg - Novi, Crna Gora
5
30
avionom, autobusom, sopstveni
polupansion
restoran
klima uređaj, TV, internet, mini bar

REZERVIŠI

Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina||||| Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina|Hotel Savina||||| |||||||||||||